Stichting MissIQ verzendt 4 containers naar Curaçao

Stichting MissIQ verzendt 4 containers naar Curaçao

De Stichting MissIQ, waarbij ik als vrijwilliger betrokken ben, met name als PR-medewerkster, heeft onlangs maar liefst 4 containers met schoolmaterialen verzonden naar Curaçao, bestemd voor basisscholen in arme wijken. In totaal zijn er, sinds het ontstaan van de stichting al 11 containers (van elk 4 ft.) verzonden. Eind november zijn weer 3 containers gearriveerd op Curaçao. Het materiaal van die scholen daar verkeert in een dermate slechte staat, dat vernieuwing hard nodig is. De Stichting zorgt daarvoor, door hen ‘vintage’ meubilair, sport- en spelmaterialen, computers, boeken e.d. te zenden die zijn geschonken door scholen in Nederland. Deze scholen hebben deze spullen over, omdat zij hun inventaris vernieuwen. Het ‘afgedankte’ materiaal is nog in zeer goede staat. Het krijgt daardoor een nieuw leven op Curaçao, in plaats van vernietigd te worden in Nederland. Voorzitter van de Stichting, mw. Ruth Groenewoud, is op het eiland om alle zaken te regelen rond het lossen van de containers en het distribueren over de juiste scholen. Zie: www.stichtingmissiq.nl

Geen reactie's

Geef een reactie